Factory panorama

Guinots produktutveckling

Det är med stolthet vi kan meddela att GUINOT är ett av de första kosmetikaföretagen som certifierats med BÅDE ISO 22719 och ISO 14001. Certifikaten är utfärdat av Bureau Veritas.  
 

ISO 22719 garanterar en konstant hög kvalitet och säkerhet på alla tillverkade produkter. Detta innebär bland annat att samtliga råvaror genomgår noggranna tester innan de används. Tillverkningen av produkter sker i extremt kontrollerad miljö vilket säkerställer produkternas effektivitet och renhet. Utöver detta finns en mycket avancerad dokumentation av samtliga tillverkade produkter. Från och med juli 2013 kommer ISO 22719 att vara ett krav för att få tillverka produkter för hud- och skönhetsvård inom Europa.
ISO 14001 är grunden för ett miljöledninssystem som bygger på ständiga förbättringar av miljöprestanda genom att kontrollera påverkan i samband med företagets verksamhet. Miljöpåverkan och miljöbelastning utgör grunden för detta certifikat.

ISO- Internationella standardiseringsorganisationen (engelska: International Organization for Standardization.), är ett internationellt standariseringsorgan, representerat av nationella standardiseringsinstitationer som arbetar med industriell och kommersiell standardisering.